Všeobecné a storno podmínky

Úvod / Všeobecné a storno podmínky

Všeobecné a storno podmínky agentury Wine Tours Moravia.

Pro rezervaci cesty za vínem je nutné uhradit zálohu ve výši 50 % ceny.

Úhrada doplatku probíhá bezprostředně před zahájením samotné cesty.

V případě zrušení rezervace do 14 kalendářních dnů před konáním cesty, Vám bude záloha navrácena v plné výši. Rezervaci lze zrušit pouze písemně, a to prostřednictvím e-mailu (info@winetoursmoravia.com), který bude doručen nejpozději do 24:00 hod. 14. kalendářního dne před konáním cesty. V případě pozdějšího doručení nárok na vrácení zálohy zaniká.

Nárok na vrácení zálohy rovněž zaniká při nedostavení se klienta včas na smluvené místo odjezdu.

Způsob úhrady
  Bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na účet Wine Tours Moravia: 86-2823080207/0100. Při platbě je z důvodu její přesné identifikace nutné vždy zadat správný variabilní symbol uvedený na faktuře.
  Platební kartou Visa či Mastercard přes bezpečnou platební bránu na našich webových stránkách.
  Přes PayPal na email anna.havlic@gmail.com.
  Doplatek za cestu lze uhradit na místě v hotovosti.

Změna programu
Wine Tours Moravia si vyhrazuje v případě nutnosti právo k úpravě programu. Změny mohou být způsobeny nepřízní počasí či nedostupností třetích stran. Změny jsou prováděny vždy citlivě a ku prospěchu klienta.

Znečištění vozu
Pokud dojde zaviněním klienta ke znečištění či poškození vozidla, Wine Tours Moravia si vyhrazuje právo požadovat odpovídající úhradu za nápravu.